Stichting het Robertshuis

Stichting het Robertshuis is een AWBZ erkend en HKZ gecertificeerd zorgcentrum. Wij bieden een breed scala aan zorgonderdelen voor kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum (ASS). Met erkende behandelmethoden zoals, ABA (Applied Behaviour Analysis), DTT (Discrete Trial Training) en PRT (Pivotal Response Treatment) behalen we spectaculaire resultaten.  Deze doelgroep heeft zorg op maat nodig die vaak binnen de bestaande zorg niet geboden kan worden. Ook kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen (met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, ADHD, ODD of een hechtingsstoornis) die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben, kunnen in onze rustige setting terecht.

Het Robertshuis heeft ook een pagina op Facebook. Hier kunt u ons 'liken'. Reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Vind ons leuk op Facebook

Een stap vooruit met DTT
Op 12 juni promoveerde Nienke Peters-Scheffer bij de RU Nijmegen met haar onderzoek over de effectiviteit van de gedragstherapie Discrete Trial Teaching (DTT) bij kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking. 

Het onderzoek toont aan dat deze kinderen een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze methode. Ze gaan er op vooruit op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel en taalbegrip. DTT heeft ook een positief effect op de sociale vaardigheden. Daarnaast nemen symptomen van autisme én gedragsproblemen af. Lees het persbericht...

Cliëntvertrouwenspersoon

CvP - Maud van KraaijDe cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor Stichting Het Robertshuis is Maud van Kraaij. Zij is te bereiken door te bellen of te smsen naar 06-19462358. U kunt ook mailen naar m.vankraaij@hetlsr.nl.

Flyer CVP/klachtenfunctionaris

Taakomschrijving CVP/klachtenfunctionaris

 

Zorgcontract met VGZ voor 2014

Stichting Het Robertshuis heeft voor 2014 een zorgcontract afgesloten met VGZ. Dit contract betreft de regio Noord- en Midden-Limburg voor de functies begeleiding en behandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr B. Beckers 06-38696219 of Dhr R. Werts 06-15015514.

HKZ-certificering

Het Robertshuis wil dat haar zorg- en dienstverlening voldoet aan maatschappelijke eisen. De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector (HKZ) heeft aan de hand van de internationale ISO-9001 normering kwaliteitseisen opgesteld voor de zorgsector.
Het Robertshuis voldoet aan deze eisen volgens het HKZ-keurmerk.

HKZ-certificering
Meer informatie

Sponsoring

Help autisme de wereld in!

Het Robertshuis in Noorbeek opgericht in 2006,  is een behandelcentrum voor kinderen met autisme.

Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer 118064932 ten name van Stichting Het Robertshuis te Noorbeek. Wilt u ons op een andere wijze steunen door bv materialen of andere zaken te schenken dan kunt u ook contact opnemen via ons e-mailadres (info@hetrobertshuis.nl).

Advies en expertise wijkteams/praktijkondersteuners

Stichting Het Robertshuis wil graag de wijkteams en praktijkondersteuners in de buurt ondersteunen met haar expertise
op het gebied van autisme. Daarom kunnen zij ons raadplegen voor advies en/of informatie. U kunt hiervoor als professional altijd
contact opnemen met onze consulent R. Werts via onderstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

R. Werts
0615015514
r.werts@hetrobertshuis.nl

Poster Client Volg Systeem

Calibris   ANBI   HKZ