Stichting het Robertshuis

Stichting het Robertshuis is een WLZ erkend en PRT Level 5 gecertificeerd zorgcentrum. Wij bieden een breed scala aan zorgonderdelen voor kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum (ASS). Met erkende behandelmethoden zoals, ABA (Applied Behaviour Analysis), DTT (Discrete Trial Training) en PRT (Pivotal Response Treatment) behalen we spectaculaire resultaten.  Deze doelgroep heeft zorg op maat nodig die vaak binnen de bestaande zorg niet geboden kan worden. Ook kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen (met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, ADHD, ODD of een hechtingsstoornis) die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben, kunnen in onze rustige setting terecht.

Artikel in pRettpraat over het Robertshuis

In Januari 2015 stond er in de nieuwsbrief van de Nederlandse RETT Syndroom vereniging, pRettpraat, een artikel over Stichting Het Robertshuis.

In dit betreffende artikel worden vier therapieën onder de aandacht gebracht, die in Het Robertshuis in Hilversum gegeven worden.

Wilt u het artikel lezen? Klik dan aub hier.

NB: alle credits van het artikel gaan naar de Nederlandse RETT Syndroom vereniging. Bron: rett.nl.

RTL Nieuws column van Roelof Hemmen

Op 10 november 2014 in de zeer vroege ochtend, schreef Roelof Hemmen een column, genaamd "Een moeder, een heldin".

Deze gaat over Hanny Beckers en haar zoon Robert en Het Robertshuis. Wij willen alle mensen bedanken voor hun hartverwarmende reacties.

De volledige column, inclusief foto, is te lezen op de site van RTL Nieuws. Lees hier de column...

NB: alle credits voor het artikel gaan naar rtlnieuws.nl en dhr. Roelof Hemmen.

Het Robertshuis heeft ook een pagina op Facebook. Hier kunt u ons 'liken'. Reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Vind ons leuk op Facebook

Een stap vooruit met DTT
Op 12 juni promoveerde Nienke Peters-Scheffer bij de RU Nijmegen met haar onderzoek over de effectiviteit van de gedragstherapie Discrete Trial Teaching (DTT) bij kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking. 

Het onderzoek toont aan dat deze kinderen een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze methode. Ze gaan er op vooruit op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel en taalbegrip. DTT heeft ook een positief effect op de sociale vaardigheden. Daarnaast nemen symptomen van autisme én gedragsproblemen af. Lees het persbericht...

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor Stichting Het Robertshuis

is Ria de Die. Zij is te bereiken door te bellen of te smsen naar 06-19975205.

U kunt ook mailen naar r.dedie@hetlsr.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Taakomschrijving CVP/klachtenfunctionaris

 

HKZ-certificering

Het Robertshuis wil dat haar zorg- en dienstverlening voldoet aan maatschappelijke eisen. De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector (HKZ) heeft aan de hand van de internationale ISO-9001 normering kwaliteitseisen opgesteld voor de zorgsector.
Het Robertshuis voldoet aan deze eisen volgens het HKZ-keurmerk.

HKZ-certificering
Meer informatie

Sponsoring

Help autisme de wereld in!

Het Robertshuis in Noorbeek opgericht in 2006,  is een behandelcentrum voor kinderen met autisme.

Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer 118064932 ten name van Stichting Het Robertshuis te Noorbeek.

Wilt u ons op een andere wijze steunen door bijv materialen of   andere zaken te schenken dan kunt u ook contact opnemen via ons   e-mailadres (info@hetrobertshuis.nl).

Advies en expertise wijkteams/praktijkondersteuners

Stichting Het Robertshuis wil graag de wijkteams en praktijkondersteuners in de buurt ondersteunen met haar expertise
op het gebied van autisme. Daarom kunnen zij ons raadplegen voor advies en/of informatie. U kunt hiervoor als professional altijd
contact opnemen met onze consulent R. Werts via onderstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

R. Werts
0615015514
r.werts@hetrobertshuis.nl

 SKJ   Calibris   ANBI   HKZ TEL