Werkgebied

Stichting Het Robertshuis heeft locaties in Noorbeek, Mheer, Reijmerstok, Hilversum (Bachlaan en Noodweg), Bilthoven en Laren.

Ons werkgebied is Zuid - en Midden Limburg, regio ‘t Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Almere en diverse andere gemeenten.

Gezien de huidige ontwikkelingen in het zorgstelsel kunt het best contact opnemen met Dhr B. Beckers (06-38696219) of Dhr R. Werts (06-15015514) om te informeren of uw woonplaats ook binnen het werkgebied valt (een en ander is afhankelijk van indicatie, plaats en financiering).

 SKJ   Calibris   ANBI   HKZ TEL