Activiteiten

Activiteiten

Stichting Het Robertshuis heeft een breed scala aan activiteiten, die erop gericht zijn om mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) te stimuleren om enerzijds ervaringen met activiteiten op te doen die bij hun niveau en interesse aansluiten en anderzijds hun te stimuleren om samen met anderen activiteiten te ondernemen. Deze activiteiten hebben een lerend karakter en sluiten nauw aan bij interesses en mogelijkheden van de mensen met ASS.

Het Robertshuis kenmerkt zich door kleinschaligheid, d.w.z. dat we met kleine groepen activiteiten ondernemen en daar waar nodig wordt er ook één op één begeleiding gegeven als ondersteuning bij de activiteiten. Ook een belangrijk gegeven is dat de locaties dusdanig zijn ingericht dat ze rekening houden met het niveau, interesse en de leeftijd van de mens met ASS. Het Robertshuis beschikt onder andere over de volgende activiteiten:

1) Speeltuin

Deze speeltuin bevindt zich bij de hoofdlocatie in Noorbeek. Deze is dusdanig ingericht en afgestemd met veilige speeltoestellen dat hij uitermate geschikt is voor kinderen met ASS. De toestellen zijn van hoogwaardig en duurzaam materiaal, die elke maand gecontroleerd worden op veiligheid en deugdzaamheid. De ligging midden in het Heuvelland heeft niet alleen een uniek uitzicht, maar draagt ook bij aan een prikkelarmere omgeving, waarin het kind met ASS op een verantwoorde wijze kan ontspannen en oefenen met motorische vaardigheden.

2) Speelweide

Deze speelweide ligt ook op onze mooie en unieke locatie in Noorbeek met een adembenemend uitzicht. De weide ligt absoluut op veilige afstand van verkeer en drukte. Deze weide wordt gebruikt om allerlei buitenspelen te oefenen met anderen onder enthousiaste en gemotiveerde begeleiding. Hier wordt gevoetbald, verstoppertje, tikkertje gespeeld en andere motorische aktiviteiten, waarin samen spelen en plezier maken centraal staan. De speelweide wordt ook gebruikt om met mooie grote skelters van het merk Berg met en tegen elkaar te skelteren.

3) Plantenkas

De plantenkas is er voor de mensen met ASS met groene vingers. Je kunt hier je eigen plantjes kweken, bijhouden en verzorgen. Er worden aardbeienplantjes gekweekt en andere plantjes en groenten. Kinderen leren zo hoe je planten moet verzorgen en onderhouden. Het werken met aarde, planten en groene materialen kan bijdragen aan een verbeterde ontwikkeling van een sensorische ondergevoeligheid.

4) Snoezelruimte

De snoezelruimte is erop gericht om jonge kinderen te laten ontspannen met combinaties van licht, geluid en materialen. Deze snoezelruimte voldoet aan de strengste veiligheidseisen en biedt een mooie speelplek om het jonge kind met zijn autisme te stimuleren om zijn sensorische en motorische vaardigheden verder te ontwikkelen. Deze ruimte is ingericht vanuit het reggio emilia principe, waarbij de materialen zijn afgestemd vanuit de visie van het kind.

5) Kaarsenmakerij

In de kaarsenmakerij worden de volgende kaarsen gemaakt: Sierkaarsen, tafelkaarsen, dompelkaarsen, fakkels en relatiegeschenken. Onder deskundige begeleiding wordt het maken en domplen van kaarsen middels duidelijke aanwijzingen en beeldmateriaal op een gestructureerde manier aangeleerd. Het werken met ruwe vormen , kleuren en geuren stimuleert de zintuigen en kan ontspannend werken. Kinderen kunnen zelf de kleuren en vormen van de kaarsen bepalen, waarbij creativiteit en inventiviteit centraal staan.

6) Paardrijden

Onder deskundige begeleiding kan er ook paard gereden worden. Het paardrijden prikkelt meerdere zintuigen en de interactie tussen het kind met zijn autisme en het paard is mooi om te zien. Dit is een erg mooie activiteit waarbij de volgende vaardigheden gestimuleerd worden: het evenwicht bewaren, spieren ontspannen, rechtop zitten en uiteraard het paard verzorgen, bemoedigend aanspreken, kalmeren en belonen.

7) Muziektherapie

Een ervaren en gespecialiseerde muziektherapeute leert het kind met zijn autisme spelenderwijs de facetten van muziek, geluiden, instrumenten bij. Er zijn diverse muziekinstrumenten aanwezig waar het kind ook les in kan krijgen, zoals harp, piano, akoestische gitaar, electrische gitaar, trommels, etc. Muziek zorgt voor een verhoogde betrokkenheid en interesse bij kinderen met autisme. Het muzikale geheugen en toonhoogte is bij kinderen met autisme evengoed of zelfs beter ontwikkeld als bij kinderen die zich normaal ontwikkelen. Onze muziektherapie sluit hier prima bij aan.

8) Technische werkplaats

Onze technische werkplaats biedt mogelijkheden aan mensen met autisme om te werken met diverse materialen, zoals: hout, metaal, plastic, karton, lijm, verf, steen, etc. Middels individuele projecten wordt er onder deskundige begeleiding zorg gedragen om op een verantwoorde wijze te werken met deze producten. Het werken met techniek en het aanleren van diverse vaardigheden, zoals: timmeren, zagen, monteren, verven, tekenen,installeren etc. is erg stimulerend en prikkelend voor diverse facetten van de mens met zijn autisme. Bovendien kan het samenwerken aan een project, dat vanaf de tekening tot aan het eindproduct, door jezelf bedacht en gemaakt wordt het gevoel van samenhorigheid en eigenwaarde verhogen.

9) Modelbouw

Onze creatieve ruimte in Reijmerstok is er volledig op gericht om kinderen met autisme in alle rust te laten kennis maken met modelbouw. Deze modelbouw wordt begeleidt door een ervaren deskundige die spelenderwijs het kind met zijn autisme de vele facetten van modelbouw aanleert. Er worden huisjes, heuvels, legertjes, scenery, tanks, vliegtuigen, schepen, etc geprepareerd, gespoten, gelijmd, geverfd en helemaal afgewerkt. Onze begeleider heeft jarenlange ervaring met modelbouw, warhammer, scenery, vliegers maken, etc en kan dit op een duidelijke en gestructureerde manier overbrengen naar het kind met zijn autisme. Het werken met kleine penselen, lijm, kleine modellen is goed voor de hand-oog coordinatie en wordt als rustgevend en concentratieverhogend ervaren. Ook is het sociale aspect van deze aktiviteit erg leuk, doordat je met elkaar moet samenwerken en overleggen hoe je je legers opstelt, beschildert, welke beurten wie aanvalt, etc.

10) Gaming Room

Veel jongeren met autisme voelen zich aangetrokken tot technologie, computers en games. De wereld van nulletjes en eentjes is immers voorspelbaar en helder en technologie luistert in principe altijd naar jouw commando’s. De sociale wereld is voor mensen met autisme veel complexer. Onze Gaming Room combineert het beste van twee werelden, door deze jongeren onder begeleiding laten kennis te maken met de nieuwste mediatechnieken. De nadruk ligt op het samen spelen, ontdekken en opbouwen van vaardigheden die je nodig hebt om op een positieve en sociale manier om te gaan met deze technieken. Jongeren met autisme hebben vaak een eenzijdige dagbesteding. Onze begeleiders beschikken over de kennis en de vaardigheden om deze jongeren een bredere en gevarieerde dagbesteding aan te leren, door spelelementen in te bouwen met een verhoogde succeservaring die de drempel om nieuwe activiteiten te ontwikkelen drastisch verlagen. Op diverse platformen wordt op deze manier het samen spelen, maar ook contacten aangaan en onderhouden spelenderwijs gestimuleerd.

11) Onderwijs

Stichting Het Robertshuis geeft onderwijs aan kinderen die het binnen het reguliere onderwijs niet redden, maar ook binnen het aangepast onderwijs niet op hun plaats zijn. Dit onderwijs kenmerkt zich door kleinschaligheid, waardoor er in hetzelfde tempo meer stof kan worden behandeld, maar met veel aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten. De lessen worden gegeven door ervaren Pabo docenten met een specialisatie binnen het werken met kinderen met autisme. Deze aanpak maakt een terugstroom naar het reguliere onderwijs weer mogelijk. Dit onderwijs is tevens gecertificeerd door de onderwijsinspectie.

Werkwijze

U kunt vrijblijvend met ons contact opnemen om de mogelijkheden van ons activiteitenaanbod te bespreken. In onderling overleg kunnen we kijken welke activiteiten het beste bij u of uw kind aansluiten en duur en intensiteit omtrent deze activiteiten verder concretiseren.

Door het activiteitenaanbod zo af te stemmen op de mogelijkheden van u of uw kind krijg je een meer op maat gesneden activiteitenaanbod met een mooie balans tussen ontspanning en lerende, didactische activiteiten.

Financiering

Financiering van activiteiten geschiedt via ZIN (Zorg In Natura) of PGB (persoonsgebonden budget).

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over bepaalde activiteiten of wilt u een afspraak maken om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken dan kunt u contact opnemen met:

Mevr H. Beckers MSc
043-4583110 of via mail info@hetrobertshuis.nl.
We nemen dan spoedig contact met u op om een afspraak te maken.