Begeleiding

Begeleiding

Stichting Het Robertshuis biedt begeleiding aan kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum (ASS), ADHD, ODD of een hechtingsstoornis die gebaat zijn bij veel structuur en duidelijkheid binnen een van onze rustige settings. Begeleiding wordt ingezet om tekorten in de zelfredzaamheid op te vangen.

Applied Behavior Analysis (ABA)

Applied Behavior Analysis(ABA) wordt binnen Stichting Het Robertshuis bij de begeleiding aangeboden als begeleidingsvorm , waarbij het kind middels positieve communicatie benaderd wordt, waardoor succeservaringen, contacten en initiatieven gestimuleerd worden.

1) Dagindeling

Stichting het Robertshuis begeleidt kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassenen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum (ASS), ADHD, ODD of een hechtingsstoornis die hulp nodig hebben bij het indelen van de dag. Dit doen we door structuur aan te brengen en het voeren van eigen regie over de dag.

Hierbij kunt u denken aan het plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het opzetten of bijstellen van een dagplanning.

2) Dagactiviteiten

Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten om de zelfstandigheid in stand te houden of te bevorderen, waarbij de problemen zich ook thuis voordoen. Denk hierbij aan het uitvoeren of het overnemen van activiteiten of het helpen oplossen van praktische problemen. De begeleiding zorgt ervoor dat mensen zich goed verzorgen, geldzaken afgehandeld worden, post gelezen wordt, etc.

 

3) Toezicht

Wij bieden toezicht op mensen die door hun beperking iemand in de buurt moeten hebben die op hun let. De begeleider biedt toezicht, zodat gevaarlijke situaties voor uzelf of uw omgeving voorkomen worden. Wij zijn gespecialiseerd om toezicht te houden bij diverse vormen van deviant gedrag. Dit gedrag kan zich uiten op verschillende manieren.

4) Oefenen

Deze begeleiding wordt ingezet om aangeleerde vaardigheden te oefenen en verder te generaliseren. De begeleider kan het kind leren de verworven vaardigheden in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Het betreft hier geen therapie.

Financiering

Financiering van begeleiding geschiedt via ZIN (Zorg In Natura) of in PGB (PersoonsGebondenBudget).

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over bepaalde begeleidingsvormen of wilt u een afspraak maken om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken dan kunt u contact opnemen met :

Dhr R Werts

06-15015514 of via mail info@hetrobertshuis.nl.

We nemen dan spoedig contact met u op om een afspraak te maken.