Calamiteitenklapper

Beste personeelsleden,

Er is in de calamiteitenklapper een uitgebreider verslag van de oefening toegevoegd. Graag hiervoor uw aandacht.