Coachingstrajecten

Coachingstrajecten

Er zijn vanuit het Robertshuis diverse mogelijkheden rondom coaching. Een coachingstraject kan opgestart worden binnen het onderwijs, binnen een instelling en/of in de thuissituatie. De duur en intensiviteit van een traject is afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag.

Er kan gewerkt worden aan diverse doelen afhankelijk van de zorgvraag. Het aanleren van (sociaal) gewenst gedrag met het doel dat het kind en zijn omgeving zich prettiger voelt.

De ouder/verzorger wordt intensief betrokken in het proces door mee te kijken en/of mee te begeleiden. Op deze manier zal het kind in de thuissituatie beter begrepen worden en kunnen de ouders/verzorgers het kind beter helpen. Onderdelen die binnen het coachingstraject behandeld worden zijn:

  • Zindelijkheidstrainingen;
  • Eettrainingen, om een eenzijdig eetpatroon te ‘doorbreken’;
  • Stimuleren van de (sociale-zelfredzaamheid);
  • Het aanleren van vaardigheden m.b.t. dagbesteding/vrije tijdsinvulling;
  • Etc.
Zo kunt u als ouder/verzorger samen met uw kind een of meerdere dagen verblijven in het Robertshuis. U begeleidt uw kind in het Robertshuis en professionele hulpverleners coachen u bij het begeleiden. Het is eveneens mogelijk om in een week een coachingstraject te starten. Gedurende een werkweek kan het kind pedagogisch begeleid worden. Het programma sluit direct aan bij het kind en is gericht op samenwerken en het individueel functioneren van het kind.

Crisiscoaching

Verder bestaat er de mogelijkheid tot zogenaamd crisis-coaching. Dit traject is speciaal voor kinderen met een gedragspatroon waarmee ze dreigen te ontsporen of ontspoord zijn. Er wordt dan een programma opgesteld waarbij de nadruk ligt op opbouwen. Door middel van opdrachten, laagdrempeligheid, begeleiding en bieden van structuur zal het patroon van falen worden doorbroken. Dit programma wordt eveneens op maat gemaakt.

Time-out coaching

Wanneer een kind vastloopt binnen het onderwijs of opvang kan er begeleiding plaatsvinden voor één of meer dagen gedurende de periode dat dit nodig is. Tevens kan er een traject opgestart worden ter overbrugging van de ene naar de andere school/ instelling. Er wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden van het kind zijn en wat nodig is om gewenste doelstellingen te behalen. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over de dagindeling, aanpak thuis op school of opvang.

Door dwangmatig gedrag te doorbreken en sociaal acceptabel gedrag aan te leren zal het kind, de ouders en zijn omgeving leren hoe je op een positievere manier kunt leven met de verschillende mogelijkheden en/of beperkingen van het kind. Bij terugkeer naar de oorspronkelijke of nieuwe setting kan begeleiding worden geboden om verdere invulling te geven omtrent de gemaakte afspraken. Zowel de ouders als het kind kunnen het team van het Robertshuis bellen voor verdere ondersteuning.

Advies rondom coaching

Door middel van thema-avonden geven wij informatie over kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een stoornis binnen het ASS. Na afloop van de avond kunt u persoonlijk advies krijgen. Een uitgebreid advies kunt u krijgen na telefonische afspraak.