FOBO melden

Geacht personeel,

Stichting Het Robertshuis streeft ernaar dat medewerkers te allen tijde veilig kunnen melden m.b.t. de FOBO procedure. Dit houdt in dat je blamefree een FOBO kunt melden.