Medewerkersvertrouwenspersoon

Geacht personeel,

Stichting Het Robertshuis heeft een medewerkersvertrouwenspersoon in dienst, te weten Mevr. Simone Werts, telefoonnr. 06 10195975.