043-4583110 (Limburg) | 035-5312163 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Nieuws

Ouders

Beste Ouders/Verzorgers,

Met dit nieuwsbericht wil ik u blijven informeren over de voortgang van de ontwikkelingen tijdens deze coronacrisis en u proberen duidelijkheid te geven over de gevolgen van de versoepelingsmaatregelen van de overheid voor onze Stichting.

Het Robertshuis volgt de ontwikkelingen, protocollen en adviezen van het kabinet, de RIVM en GGD op de voet en tracht deze goed, in overleg met de zorgkantoren en gemeenten, te verwerken in een veilig beleid voor de kinderen en onze medewerkers. Dit heeft ertoe geleid dat we een aantal maatregelen hebben moeten nemen welke nog steeds van kracht zijn voor onze organisatie.

De werkwijze vanuit het Robertshuis zoals in eerdere berichtgeving zal worden gecontinueerd.

Thuisquarantaine
Naast de reeds gevolgde werkwijze zal de volgende maatregel van kracht worden.

Kinderen die terugkeren van een verblijf in een land met een oranje reisadvies (dat wil zeggen: alleen noodzakelijke reizen), zullen bij terugkeer in Nederland eerst 14 dagen in thuisquarantaine moeten alvorens zij naar het Robertshuis kunnen komen. Een coronatest met negatieve uitslag is hier geen vervanging van.
Op deze manier willen we de veiligheid voor de kinderen en medewerkers bij het Robertshuis zo goed als mogelijk garanderen en zo min mogelijk risico’s lopen., mede omdat de 1,5 meter afstand niet altijd gehandhaafd kan worden vanwege de zorgbehoefte van de kinderen.

Mocht de actualiteit hier reden voor geven en aanleiding zijn om de huidige beperkingen op te heffen zal ik u nader informeren.

Dit nieuwsbericht is persoonlijk meegegeven aan de aanwezige kinderen en is daarnaast geplaatst als nieuwsbericht op de website van het Robertshuis.

Voor vragen en/of verdere toelichting ben ik bereikbaar op 06-15015514.

Rob Werts
Voorzitter Raad van bestuur