043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Nieuws

Medewerkers

De ministeries van VWS en JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken hoe zij zorgaanbieders gaan helpen om financieel overeind te blijven. Dat hebben de ministeries en de VNG bekendgemaakt.
Er zijn signalen dat sommige gemeenten niet betalen als zorg door de coronacrisis niet is geleverd. De ministeries en de VNG roepen gemeenten op om aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning te blijven betalen voor de reguliere omzet, ook als ze minder zorg en ondersteuning leveren dan normaal.

Afgesproken is dat het Rijk de gemeenten compenseert voor meerkosten die aanbieders maken door het volgen van de RIVM-richtlijnen. Die afspraak geldt in ieder geval tot 1 juni.

Verder praten het Rijk en de gemeenten nog vóór de zomer over compensatie voor extra uitgaven in heel 2020 die een gevolg zijn van de coronacrisis. Dat kan bijvoorbeeld gaan om uitgestelde zorg die alsnog geleverd wordt.

Bron: VWS; JenV; VNG; Trouw; Nederlands Jeugdinstituut