043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Diagnostiek

diagnostiek

Diagnostiek

Middels uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek wordt een ontwikkelingsprofiel van een kind gemaakt. Alle domeinen van het menszijn worden hierin meegenomen; intelligentie, sociaal-emotioneel, sensorisch, adaptief, communicatief. Er wordt op die manier gemeten op welk niveau een kind functioneert en wat zijn/haar sterke en zwakkere kanten zijn. Er kan ook een diagnose gesteld worden.

Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van testmaterialen die erkend en betrouwbaar zijn, zodat het ontwikkelingsprofiel van het kind wetenschappelijk onderbouwd beschreven wordt.

Tijdens het onderzoek wordt het kind getest, waarbij altijd rekening gehouden wordt met de alertheid. Ook zijn observaties, gesprekken met ouders en contact met andere betrokkenen een belangrijk onderdeel van de diagnostiek.

Na afronding van het psychodiagnostisch onderzoek wordt een advies gevormd welke met ouders (en indien gewenst andere betrokkenen) besproken wordt. Ook ontvangen ouders een uitgebreid psychodiagnostisch verslag, waarin alle testuitslagen en een beschrijvende diagnose vermeld staan. Doordat het onderzoek zo uitgebreid gedaan wordt en vooral de sterke kanten belicht, geeft dit uiteindelijk een heel goed beeld van een kind en zijn/haar begeleidings- en ondersteuningsbehoefte.

Dit psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door en onder supervisie van Judith Stein, Orthopedagoog-Generalist. Mocht u interesse/vragen hebben kunt u altijd mailen naar j.stein@hetrobertshuis.nl