Het team van Het Robertshuis

Het team van het Robertshuis bestaat uit professionele hulpverleners die allen deskundig zijn op het gebied van ASS en behandelmethodes die gericht zijn op ontwikkelingsstimulering van kinderen, jeugdigen en (jong-)volwassen met ASS en/of aanverwante problematiek.

De centrale coördinatie voor de kinderen en jeugdigen ligt bij Hanny Beckers en voor de (jong-)volwassenen bij Rob Werts. Naast de vaste bezetting wordt ondersteuning geboden door een senior en junior gedragswetenschapper(s), een (kind en jeugd-)psychiater, een muziektherapeut, een fysiotherapeut, een sensorisch intergratie therapeut, een logopediste en onderwijsbevoegd personeel.