043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Wie zijn wij

HKZ-certificering

HKZ-certificering

Het Robertshuis wil dat haar zorg- en dienstverlening voldoet aan maatschappelijke eisen. Zij heeft zich daartoe laten toetsen op basis van de eisen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Het Robertshuis is gecertificeerd conform het HKZ Certificatieschema Organisaties voor Gehandicaptenzorg: 2008 + addemdum ISO 9001:2008/ en voor Geestelijke Gezondheidszorg 2009 + Addendum GGZ: 2011.

Deze stichting heeft aan de hand van de internationale ISO-9001 normering kwaliteitseisen opgesteld voor de zorgsector. Het is gebleken dat Het Robertshuis aan de kwaliteitsnorm volgens het HKZ-keurmerk voldoet. In september 2010 heeft Het Robertshuis het HKZ-certificaat officieel in ontvangst genomen.

Wat betekent het HKZ-keurmerk?

Met het HKZ-keurmerk kunnen instellingen laten zien dat ze serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door cliënten, professionals en financiers.

Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.

Wat is de meerwaarde van HKZ-certificering voor goede zorg?

Een organisatie met een HKZ-certificaat laat zien dat zij continue met kwaliteit bezig is en daarbij vooral het belang van cliënten, maar ook van medewerkers, in het oog houdt. Organisaties die volgens HKZ-normen werken aan kwaliteit, willen leren van fouten en maken van tevoren een goede risico-inschatting.

Waar zitten de kritische punten in onze processen? Hoe kunnen we daarop anticiperen? En wat kunnen we doen als het toch ergens verkeerd gaat? De HKZ-certificering zal de komende jaren de nodige richting geven aan het efficiënter en doelmatiger laten verlopen van processen binnen Het Robertshuis.

Vervolg HKZ-audit

Jaarlijks vindt er een HKZ-audit plaats om te beoordelen of Het Robertshuis het certificaat mag behouden.