043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Wie zijn wij

Missie en visie

Missie en Visie

De missie van Het Robertshuis behelst het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat de zorg rondom het kind centraal staat en op een professioneel verantwoorde wijze uitgevoerd wordt.

Visie op Zorg

Ieder kind, jeugdige of (jong-)volwassene heeft het recht om zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Hierbij kijken wij verder naar:

Visie op Zorg

Ieder kind, jeugdige of (jong-)volwassene heeft het recht om zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Hierbij kijken wij verder naar:

Totaliteit

Het individu moet binnen zijn ontwikkeling niet enkel vanuit zijn ontwikkelingsproblematiek bekeken worden. Wij kijken naar de totaliteit van het menszijn met zijn/haar nauwe omgeving, waaronder de opvoedsituatie en/of andere belangrijke factoren, die ertoe bijdragen dat een kind, jeugdige of volwassene een evenwichtig bestaan kan opbouwen.

Uniciteit

Iedereen is uniek, ook al is er sprake van eenzelfde diagnose, dan nog is het uiteindelijke toestandsbeeld en de symptomen bij een ieder anders.

Uniciteit

Iedereen is uniek, ook al is er sprake van eenzelfde diagnose, dan nog is het uiteindelijke toestandsbeeld en de symptomen bij een ieder anders.

Historiciteit

Vaak ook heeft het kind, de jeugdige of de (jong-)volwassene in het verleden ervaringen opgedaan die grotendeels bepalen hoe hij/zij nu in zijn/haar leven staat. Dit kan niet ‘los’ gezien worden van het huidige functioneren en zal met respect een plek krijgen binnen de geboden zorg.

Urgentie

Iedereen heeft andere urgenties. In het Robertshuis houden we hier rekening mee bij het opstellen van het behandelplan en het activiteitenprogramma.

Urgentie

Iedereen heeft andere urgenties. In het Robertshuis houden we hier rekening mee bij het opstellen van het behandelplan en het activiteitenprogramma.

Continuïteit

Doordat aangeleerde vaardigheden middels onze behandelmethode(s) ook gegeneraliseerd worden, heeft dit een continue effect. Met andere woorden, hetgeen het kind leert binnen het Robertshuis heeft ook een continu effect in de thuis-en/of schoolsituatie.