043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Behandeling

Re-integratie in het onderwijs

Re-integratie in het onderwijs

Het Robertshuis heeft als uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op een plek in de maatschappij. Hierbij speelt onderwijs een belangrijke rol. Het Robertshuis heeft in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgebouwd rondom ASS en onderwijs.

We hebben ons verder gespecialiseerd in het (re)-integreren van deze kinderen binnen de verschillende vormen van het huidige onderwijsaanbod.

We onderscheiden hierin vier groepen:

Nog niet eerder deelgenomen aan onderwijs

1. Kinderen met een vroeg-diagnose ASS die vanwege hun problematiek nog niet hebben deelgenomen aan een vorm van onderwijs. Deze kinderen volgen bij het Robertshuis eerst een intensief traject waarbij alle kennis wordt aangeleerd die ze nodig hebben om aan de randvoorwaarden van onderwijs te voldoen. Wanneer ze aan deze voorwaarden voldoen start er vanuit het Robertshuis een individueel traject met een opbouw richting een vorm van onderwijs. Deze opbouw in uren kan met of zonder begeleiding van een professional in de klas.

Cognitief goed genoeg, maar sociaal-emotioneel nog niet

2. Veel kinderen met ASS met een disharmonisch profiel in hun ontwikkeling, lukt het cognitief om deel te nemen aan onderwijs, maar lopen sociaal-emotioneel vast. Hierdoor kunnen ze steeds moeilijker aan de verwachtingen voldoen. Dit kan zich in ernstig deviant gedrag uiten waardoor deelnemen aan onderwijs onmogelijk wordt. Ze raken teleurgesteld in zichzelf en in anderen. Bij het Robertshuis wordt de ontbrekende kennis over zichzelf en anderen aangeleerd, waardoor er motivatie, vertrouwen en mogelijkheden ontstaan die het terugkeren naar een vorm van onderwijs mogelijk maken.

Onderwijs mogelijk, maar niet volledig

3. Bij deze groep kinderen is er sprake van een deeltijdbehandeling bij het Robertshuis en een vorm van onderwijs. Bij hen is onderwijs nog mogelijk, maar lukt het niet volledig. Bij het Robertshuis worden kennis en vaardigheden aangeleerd, waardoor uitbreiding binnen het onderwijs mogelijk wordt.

Volledige deelname onderwijs

4. Kinderen die volledig deelnemen aan een vorm van onderwijs, waarbij wij individuele begeleiding kunnen bieden. Deze kinderen geven signalen af in de vorm van veranderingen in gedrag op school en/of thuis waardoor ze dreigen uit te vallen. Deze begeleiding vindt op school en/of thuis plaats.