043-4583110 (Limburg) | 035-5312163 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Werken bij Het Robertshuis? Solliciteer hier

Nieuws

Ouders

Het Robertshuis heeft een duidelijke missie: Autisme de wereld in. We werken op een zowel voor cliënten, familieleden en medewerkers herkenbare manier, en hebben onze organisatie daarop afgestemd en ingericht. Ook de opbouw en inrichting van ons digitale kindvolgsysteem is zo, dat we de werkwijze zo goed mogelijk kunnen volgen en borgen, zonder onnodige administratieve handelingen maar met borging van afspraken en veiligheid. Bovendien is er zorgvuldig ruimte ingebouwd voor uitwisseling van informatie en communicatie met thuis. Waar nodig en mogelijk blijven we het KVS verder ontwikkelen.

We hebben bij het Robertshuis in het groot en het klein oog voor de individuele noden en behoeften van al onze cliënten. Dat betekent onder meer dat we voor de organisatie stappen zetten om de huidige kwaliteit te borgen (niet verder groeien, blijven investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers, zo veel mogelijk ‘ontzorgen’ van de administratieve lasten zodat medewerkers zich zo veel mogelijk op de cliënten kunnen richten, zorgvuldig onderzoek via de POS) en dat we op individueel niveau altijd oog houden ook voor de kleinere stapjes die voor cliënten vooruitgang met eigen regie kunnen betekenen. Dat kan zijn door zelf te beslissen wat erop brood komt. Of door verantwoordelijkheid te krijgen voor het verwisselen van een lamp. Alles binnen de werkwijze die we hebben afgesproken, en altijd met het hele kind voor ogen.

We zijn voor het grootste deel tevreden met wat Het Robertshuis bereikt en waar we nu staan en zien dat ook terug in de POS, het MTO, in kwaliteitscontroles, de uitspraken van de CR en in individuele gesprekken met cliënten en familieleden.

Dat betekent voor de (nabije) toekomst, dat we ons met voorrang richten op het onderwerp sociale inclusie – het contact met de buitenwereld. We ervaren hoe belangrijk het is, juist voor onze cliënten met hun specifieke problematiek, om letterlijk buiten te komen, contact te hebben buiten huis en Robertshuis. Dat gaat vaak met kleine stapjes, maar juist die stapjes zijn wezenlijk. Hier ligt wat ons betreft een heldere prioriteit.