043-4583110 (Limburg) | 035-5312163 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Werken bij Het Robertshuis? Solliciteer hier
Nieuws

Ouders

De Covidpandemie en de lockdowns in Nederland hebben Het Robertshuis flink bezig gehouden het afgelopen jaar. We zijn er trots op dat we ook in 2021 de zorg voor de cliënten, de kinderen, bereikbaar hebben gehouden. Tijdens de Covid periode is tevens gekeken op welke wijze Het Robertshuis behulpzaam en ondersteunend kon zijn in crisissituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die opeens niet meer naar school konden en bij problemen in de thuissituatie. Het Robertshuis heeft hierbij in een aantal gevallen hulp en een plek kunnen bieden.


Het Robertshuis heeft een duidelijke missie: Autisme de wereld in. We werken op een zowel voor cliënten, familieleden en medewerkers herkenbare manier, en hebben onze organisatie daarop afgestemd en ingericht. Ook de opbouw en inrichting van ons digitale KindVolgSysteem (KVS) is zo, dat we de werkwijze zo goed mogelijk kunnen volgen en borgen, zonder onnodige administratieve handelingen maar met borging van afspraken en veiligheid. Bovendien is er zorgvuldig ruimte ingebouwd voor uitwisseling van informatie en communicatie met thuis.

Waar we trots op zijn is dat de teams met tomeloze inzet de profilering van de domeinen in het KVS verder hebben geperfectioneerd waardoor er een goede solide basis is gelegd om van ieder kind de rode draad van zijn functioneren vast te leggen. Wat zich vertaalt in een verbeterde cyclus van probleemformulering, doelrealisatie, doelmatige interventie en gerichte evaluaties waarbij verbeteringen continu smart meetbaar zijn. We zullen deze weg dan ook verder implementeren en monitoren in 2022.

Dat we het veelal goed doen blijkt ook uit de resultaten van de diverse audits en uit de resultaten van de POS (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal: een vragenlijst die de kwaliteit van bestaan van een persoon meet op basis van specifieke indicatoren en die we gebruiken voor onze cliënten) en het MTO (MedewerkersTevredenheidOnderzoek), maar ook uit de kwaliteitscontroles, de uitspraken van de cliëntenraad en in individuele gesprekken die we houden met cliënten en familieleden. Er zijn in 2021 geen klachten binnengekomen via de klachtenprocedure.

Wij geloven in onze kleinschaligheid en de gerichte individuele zorg die wij leveren. Wij besteden liever meer aandacht aan onze cliënten dan aan administratieve zaken. We blijven ons inzetten voor de kinderen en hun ouders, met en voor onze medewerkers. Dat doen we professioneel, deskundig, betrokken en enthousiast. We blijven investeren in deskundigheidsbevordering voor de medewerkers door het aanbieden van een individueel opleidingsplan. We houden ons cliëntenaantal laag, zodat we met de huidige medewerkers voldoende tijd en aandacht kunnen blijven bieden. Kiezen voor kwaliteit in relatie tot kwantiteit dus.

Maar vooral blijven we geloven dat zelfregie en autonomie horen bij ieder mens. Het Robertshuis hanteert het uitgangspunt dat uitvoeren van zelfregie en de (behandel)doelen, die bij onze doelgroep vaak gericht zijn op structureren en leren plannen, elkaar kunnen versterken. We vervlechten in de aanpak per cliënt diens persoonlijke doelen met zelfregie – binnen de mogelijkheden en de beperkingen van iedere individuele cliënt. Er wordt creatief gekeken naar mogelijkheden voor eigen inbreng en autonomie, op grotere en kleinere beslissingen in iemands dagelijks leven. Het Robertshuis heeft als visie dat de cliënt centraal staat, dit houdt bijvoorbeeld in dat voor werkzaamheden die door vrijwilligers zouden kunnen worden gedaan, onze eerste voorkeur uitgaat naar uitvoering door de cliënten zelf.

Voor het afgelopen verslagjaar willen we hier enkele quotes toevoegen die vanuit het personeel naar voren gebracht zijn. Quotes als deze: “Rob, kijk eens, mijn kindje kan met een vork eten.” en “Mijn kindje kan nu zelfstandig de trap aflopen!” of “Mijn kindje kan zelfstandig zijn jas dichtritsen.” Dit lijken allemaal kleine stapjes, maar we weten hoe bijzonder dit is voor de kinderen, hun ouder(s) en voor de enthousiaste medewerkers om het kind heen.

Rob Werts Bestuurder