043-4583110 (Limburg) | 035-5312163 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Het Kwaliteitsverslag van Het Robertsthuis

Nieuws Algemeen Voor de gehandicaptenzorg is een Kwaliteitskader geschreven waarin wordt uitgelegd hoe kwaliteit eruit ziet. In het Kader staat wat landelijk belangrijk wordt gevonden en hoe organisaties daarover verslag moeten doen. Dat betekent onder andere dat Het...

Cliëntversie kwaliteitsrapport

Nieuws Ouders Beste lezers, 2022 was ook weer een bevlogen jaar voor Het Robertshuis. Arbeidsmarktproblematiek loopt daar als een rode draad doorheen. Na de uitdagingen van de pandemie staan er nieuwe uitdagingen voor de deur. Landelijke arbeidsmarktproblematiek...

Inspectierapport

Nieuws Algemeen Het Robertshuis voldeed op het moment van het toezicht aan 24 van de 26 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij negen verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Het volledige inspectierapport...

Muis minder sociaal met darmflora van autistisch mens

Nieuws Algemeen Hieronder volgt een artikel over hoe muizen minder sociaal bleken te zijn met de darmflora van een autistisch mens. De volledige credits voor dit artikel gaan naar het NRC Handelsblad en auteur Niki Korteweg. Bron: NRC Handelsblad van 31 mei 2019, Niki...

Tevredenheid medewerkers

Nieuws Algemeen Stichting Het Robertshuis heeft de tevredenheid onder de medewerkers gemeten Het onderzoek heeft plaatsgevonden op anonieme basis. De deelnemers aan het onderzoek hebben een vragenlijst (31 vragen) ingevuld, waarbij per vraag een score van 1 tot en met...