043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Nieuws

Algemeen

Voor de gehandicaptenzorg is een Kwaliteitskader geschreven waarin wordt uitgelegd hoe kwaliteit eruit ziet. In het Kader staat wat landelijk belangrijk wordt gevonden en hoe organisaties daarover verslag moeten doen. Dat betekent onder andere dat Het Robertshuis jaarlijks een kwaliteitsverslag maakt.

In dat verslag wordt beschreven hoe we werken, wat we goed doen (en zo willen houden), en wat mogelijk nog beter kan. We vertellen daarin ook hoe we zicht houden op wat belangrijk is bij ons: dat doen we via de POS-metingen (waarmee we de kwaliteit van bestaan van een persoon kunnen meten, oftewel, de kwaliteit van leven van onze cliënten), interne en externe kwaliteitsonderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en door steeds in gesprek te blijven met cliënten, hun familie en met alle medewerkers.

We vinden het belangrijk om te weten wat alle betrokkenen vinden van onze werkwijze: we hebben elkaar nodig bij het uitvoeren daarvan. In het Kwaliteitsverslag staat onze visie en hoe we eraan werken die zo goed mogelijk te verwezenlijken. Voor ons blijft overeind dat we Autisme de wereld in als visie en kernpunt van onze organisatie zien.

Onderstaande link toont u het document Kwaliteitsbeeld 2023 Stichting Het Robertshuis:

Klik aub hier.

Hieronder: Infographic Kwaliteitsbeeld 2023 Robertshuis 2024 pag. 1 – algemene informatie
Hieronder: Infographic kwalteitsbeeld 2023 Robertshuis pag. 2 – tevredenheid-ervaring metingen