043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Behandeling

Pivotal Response Treatment

Pivotal Response Treatment (PRT)

Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische behandeling voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of ernstige communicatieachterstand. Waar Discrete Trial Teaching (DTT) zich richt op de details, gaat PRT in op de kerngebieden. Dit heeft een positief effect op andere gebieden (bijv. oogcontact).

De kerngebieden zijn:

1. Motivatie tot interactie.
2. Sociaal initiatief nemen: functioneel (bijv. vragen om iets) en sociaal (bijv. plezier delen).
3. Focus op meerdere kenmerken: multiple cues.
4. Zelf-management (bij kinderen met meer dan 50 woorden).

Communicatie door motivatie

Middels motivatie wordt communicatie uitgelokt bij non-verbale kinderen. Door communicatie via de PRT op gang te brengen, kunnen we ervoor zorgen dat taal het belangrijkste communicatiemiddel wordt van het kind. Als voor het vijfde levensjaar gestart wordt met PRT zal 95% van de kinderen leren communiceren middels taal. Door motivatie mee te nemen leren kinderen sneller, neemt verstoord gedrag af en is er vooruitgang in niet-doelgedrag te zien.

Pivotal Response Treatment (PRT): Zelfmanagement

Het ultieme doel is het beste uit de persoon halen zodat hij/zij kan integreren in de maatschappij.

Om dit te kunnen bereiken moet het gedrag dusdanig gepast zijn dat het voorkomt zonder nauwelijks feedback te geven.

Door middel van zelfmanagement kan een individu zelf leren zijn/haar gedrag te beoordelen en te controleren, waarbij het kind minder afhankelijk wordt van trainers.

Een van de sterke punten bij deze manier van zelfmanagement is dat door een flexibele procedure, die makkelijk is aan te passen aan het individu, gedragingen en omgeving een optimaal leerklimaat vanuit het kind zelf bereikt wordt.

Zelfmanagement is breed toepasbaar. Een aantal gedragingen waarbij zelf-management ingezet kan worden zijn:

 • hygiëne (klaarmaken in de ochtend);
 • stil in de auto (zonder verstorend gedrag);
 • werk voltooien (in de klas gedurende werktijden);
 • op de stoel blijven zitten in de klas;
 • huiswerk afmaken;
 • duimzuigen;
 • zelfstandig werken in de klas;
 • stereotiep gedrag;
 • zelfverwondend gedrag
 • agressie;
 • hardop in de klas praten;
 • deelname in activiteiten in de klas;
 • antwoord geven op vragen en leren groeten.
 • Pivotal Response Treatment (PRT): Socialisatie

  Middels socialisatie leer je een kind omgaan met (typisch ontwikkelde) leeftijdsgenootjes en de daarbij behorende sociale processen.

  Denk hierbij aan klasgenootjes, broers/zussen, vriendjes, buren enzovoorts. Vaak zien we dat kinderen met ASS leren vragen te stellen aan begeleiders, ouders en andere volwassenen.

  Middels socialisatie leer je het kind te communiceren met leeftijdsgenootjes. Hierbij wordt het kind steeds zelfstandiger en minder afhankelijk van volwassenen.

  Pivotal Response Treatment (PRT): Initiaties

  Door het gebruik van initiaties leert het kind deel te nemen aan wederkerige communicatie die belangrijk is voor communicatieve, sociale en academische vaardigheden. Je leert het kind initiatief te nemen tot communicatie (het omzetten van functionele taal naar sociale taal).

  Door het kind te trainen op initiaties wordt het kind zelfstandiger, wordt duidelijk wat er in het kind omgaat en vergroot je de sociale vaardigheden. Het kind leert spontaan vragen te stellen als “wat is dat?”, “waar is dat?”, “wat gebeurt er?”, hulp vragen, maar ook informatie te delen door “kijk!”.

  Gecertificeerd op level 5. We mogen u dus opleiden!

  Het Robertshuis is gecertificeerd op level 5: trainer to trainer. Dit betekent dat we ouders en/of professionals mogen opleiden tot PRT level 3. Er is intensief contact tussen het Robertshuis en de ontwikkelaars van de PRT. Van hieruit bewaken de nieuwste ontwikkelingen en implementeren deze binnen onze behandeling.

  Voor informatie over Pivotal Response Treatment en de PRT-training kunt u contact opnemen met Denise Beckers via d.beckers@www.hetrobertshuis.nl

  Het ultieme doel is het beste uit de persoon halen zodat hij/zij kan integreren in de maatschappij.
  Hanny Beckers

  Stichting Het Robertshuis