043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Behandeling

Discrete Trial Teaching

Discrete Trial Teaching (DTT)

U itgangspunt bij DTT (Discrete Trial Teaching): Normaal ontwikkelende kinderen imiteren en leren vanuit hun dagelijkse omgeving. Kinderen met autisme doen dit niet vanzelfsprekend. Alle vaardigheden worden apart, in stapjes en trapsgewijs aangeleerd op basis van continue herhaling en oefening.

Het kind heeft de vele oefening nodig om de vaardigheden uiteindelijk te verwerven. DTT is gestructureerd; een kind met autisme heeft behoefte aan structuur, dat maakt het leven duidelijk, voorspelbaar en veilig voor hen.

Perfecte aansluiting bij ABA en PRT

Discrete Trial Teaching (DTT) is uitermate geschikt voor het aanleren van concrete vaardigheden zoals leren imiteren, matchen en differentiëren. Denk hierbij aan kennis te krijgen over alle categorieën. Deze therapie sluit perfect aan bij de ABA (waarbij het om shapen gaat) en PRT (waarbij het om motivatie gaat).