Het Robertsthuis doet verslag over kwaliteit

Hoe ziet kwaliteit eruit? Voor de gehandicaptenzorg is een Kwaliteitskader geschreven. Daarin staat wat landelijk belangrijk wordt gevonden en hoe organisaties daarover verslag moeten doen. Dat leidt jaarlijks tot een kwaliteitsverslag.

Het Robertshuis heeft daarin beschreven hoe we werken, wat we goed doen en zo willen houden, en wat mogelijk nog beter kan. We hebben ook beschreven hoe we zicht houden op wat belangrijk is bij ons: de POS-metingen, interne en externe kwaliteitsonderzoeken, het medewerkeronderzoek dat onlangs is gehouden.

We vinden het belangrijk om te weten wat alle betrokkenen vinden van de werkwijze: we hebben elkaar nodig bij het uitvoeren daarvan. Voor ons blijft overeind dat we Autisme de wereld in als visie en kernpunt van onze organisatie zien.