043-4583110 (Limburg) | 035-5312163 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Behandeling

Zindelijkheidstraining

Zindelijkheidstraining – een uniek programma

D e zindelijkheidstraining is een training ontwikkeld op basis van Pivotal Response Treatment (PRT). Dit programma is uniek vanwege het feit dat de training in alle leefgebieden van het kind toegepast kan worden.

Iedere persoon en omgeving waar het kind mee te maken krijgt wordt in de training meegenomen, waardoor succes vergroot wordt.

De zindelijkheidstraining is geschikt voor alle kinderen met Autismespectrumstoornissen en/of een cognitieve ontwikkelingsachterstand. De training is net als de PRT een wetenschappelijk bewezen methode, waarbij binnen een week al zichtbaar resultaat te zien is.

Er zijn twee soorten zindelijkheidstrainingen:

1. Functionele zindelijkheidstraining

Dit betreft het aanleren van vaardigheden om zindelijk te kunnen worden. Uniek aan deze zindelijkheidstraining is dat er op basis van een analyse en een persoonlijk plan, waarbij alle betrokkenen van het kind meegenomen worden in de uitvoering, waardoor de succeskans nog groter is. Binnen de training wordt zowel klokzindelijkheid als toiletgang op eigen initiatief meegenomen.

De doelrealisatie en de opbrengsten van deze training zijn zeer hoog. Van de 200 getrainde kinderen zijn er 190 getraind op eigen initiatief binnen 6 weken. Deze training levert hiermee een blijvend resultaat op meerdere domeinen voor zowel het kind als het systeem om het kind heen.

Deze training is geïnitieerd en gemodualiseerd door MSc. Denise Beckers. Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met Denise door een mail te sturen naar d.beckers@hetrobertshuis.nl

2. Sensorische zindelijkheidstraining

De kennis is aanwezig, maar in de praktijk zijn er regelmatig ongelukjes. Dit komt voort uit een verstoorde sensorische informatieverwerking, waardoor de juiste prikkel bij een foute alertheid niet aangevoeld wordt.

Door middel van een analyse en intensieve training leren we het kind om te gaan met het herkennen van prikkels waardoor het mogelijk is op het juiste moment naar de wc te gaan.

Deze training is geïnitieerd en gemodualiseerd door MSc. Denise Beckers. Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met Denise door een mail te sturen naar d.beckers@hetrobertshuis.nl

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met mij door een mail te sturen naar d.beckers@hetrobertshuis.nl of ga naar www.zindelijkheidstraining.eu

Denise Beckers, MSc.

Stichting Het Robertshuis

Video: review functionele zindelijkheidstraining