043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl

Wie zijn wij

Geschiedenis

De geschiedenis van Het Robertshuis

D e geschiedenis van het Robertshuis start met de zoektocht van twee betrokken ouders naar effectieve zorg voor hun zoon Robert.

De zoektocht van de ouders van Robert heeft geresulteerd in de ontdekking van gedragstherapeutische bewezen methodieken (o.a. Applied Behaviour Analysis , Discrete Trial Teaching en Pivotal Response Treatment). De ouders van Robert hebben deze methodieken door studie leren toepassen, met spectaculaire resultaten voor hun zoon.

Hoewel autisme ongeneeslijk is, fungeert Robert thans op een niveau dat een aantal jaren geleden voor onmogelijk werd gehouden. En toen kwam de vraag van andere ouders: kun je ons ook helpen? En de ouders van Robert hebben daarop positief gereageerd, vanuit hun gedrevenheid en passie.

Ons motto is dan ook ‘autisme de wereld in’: de brug slaan tussen kinderen met autisme en de wereld om hen heen.

Hanny Beckers

Stichting Het Robertshuis

Het kind staat centraal

Door deze wereld begrijpelijker en beheersbaarder te maken voor hen. Met een gedegen methodische aanpak uitgaande van het totale kind, maar wel met maatwerk afgestemd op de persoonlijke problematiek. “Het kind staat centraal”.

Zo is het balletje gaan rollen en is Het Robertshuis ontstaan, een gespecialiseerde en gecertificeerde zorgaanbieder voor een bijzondere doelgroep: kinderen en (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Het Robertshuis is na jaren van ontwikkeling uitgegroeid tot een uniek behandel- en expertisecentrum. Op basis van hoogwaardige expertise worden de doelen in samenspraak met de ouder/verzorger van ieder kind bepaald. Specialistische interventies worden door een professioneel multidisciplinair team op een methodische wijze toegepast.

Handhaving hoge kwaliteitsniveau

Door middel van een KindVolgSysteem worden de resultaten van de behandeling continu gemonitord en waar nodig bijgesteld.

Het Robertshuis zet over de hele linie in op professionaliteit, kwaliteit en persoonlijke aanpak. De organisatie is HKZ gecertificeerd. De organisatie is volledig transparant. Gewerkt wordt op basis van protocollen.

Het Robertshuis is trots op wat zij heeft bereikt. En wil graag blijven ontwikkelen. Door onder andere in te spelen op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat de zorg betreft, is ‘doorgaan op de ingeslagen weg’ het parool voor de komende jaren. Stap voor stap en realistisch: het kind en handhaving van het hoge kwaliteitsniveau staan te allen tijde voorop. Het Robertshuis treedt de toekomst tegemoet met de nodige ambities