043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Kwaliteit

Kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek

Hieronder vindt u alle delen die gezamelijk ons kwaliteitshandboek vormen, te weten:

  1. Beleid en beheer;
  2. Procedurehandboek;
  3. Protocollen;
  4. Formulieren;
  5. Formats;
  6. Procesrisicoanalyses;
  7. Werkinstructie.

Deel 1        Beleid en beheer

Nr. TITEL

R

DATUM

BB-01 Inhoudsopgave

1

01-06-2016

BB-02 Introductie

3

04-07-2017

BB-03 Gebruiksaanwijzing en beheersysteem

3

04-07-2017

BB-04 Strategie en beleid

3

04-07-2017

BB-05 Organisatiebeschrijving

3

22-08-2018

BB-06 Overlegstructuur

4

25-03-2024

BB-07 Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

0

01-06-2010 

BB-08 Beheersing van registraties

0

01-10-2010 

BB-08-01 Beheersing van registraties (Bijlage)

2

01-06-2016

 

Deel 2        Procedurehandboek

Nr. TITEL

R

DATUM

PH-01 Intake en aanmelding

3

01-06-2022

PH-02 Zorgcyclus

7

01-06-2022

[Vervallen]
PH-04 FOBO

2

01-06-2014

PH-05 Personeel

2

09-05-2023

PH-06 Ontwikkeling

2

01-06-2016

PH-07 Werkomgeving en materiaal

2

01-06-2014

PH-08 Inkoop en uitbesteding

1

10-03-2023

PH-09 Procesbeheersing

2

04-07-2017

PH-10 Kwaliteitsafwijking /-verbetering (KAR)

1

12-06-2019

PH-11 Registratie en declaratie

1

18-11-2018

 

Deel 3        Protocollen

Nr. TITEL

R

DATUM

PR-01 BowTie

0

01-06-2014

PR-02 Privacy en informatiebeveiliging

2

01-06-2016

PR-03 Veiligheid bieden

0

09-04-2019

PR-04 Klachtenregeling en CVP

1

01-06-2016

PR-05 Cliëntparticipatie

1

01-06-2016

PR-06 Respectvolle bejegening

1

10-03-2023

PR-07 Medicatieverstrekking

2

04-07-2017

PR-08 Ethische dilemma’s

1

01-06-2016

PR-09 Overlijden van een cliënt

0

01-06-2010

PR-10 Vervoer

1

01-09-2011

PR-11 Samenwerking met ketenpartners

2

01-06-2016

PR-12 Voorbehouden handelingen

0

01-06-2010

PR-13 Cliënt-RIE

1

01-06-2016

PR-14 Cliëntervaringsonderzoek

1

01-06-2016

PR-15 Persbeleid

0

01-06-2010

PR-16 Vertrouwenspersoon

1

01-06-2016

PR-17 Stesolid

0

28-08-2013

PR-18 Activiteit buitenshuis

0

28-08-2013

PR-19 Ramen sluiten

0

28-08-2013

PR-20 Suïcidepreventie

1

01-06-2016

PR-21 Prisma-analyse

0

04-07-2017

PR-22 Calamiteitenplan

0

04-07-2017

PR-23 Deescalerend schema

0

22-08-2018

PR-24 Trampoline

0

02-05-2023

PR-25 Vervoer kinderen

0

02-05-2023

PR-26 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

0

02-05-2023

PR-27 Ziek en herstelmeldingen

0

02-05-2023

PR-28 Huisregels

0

06-03-2024

 

Deel 4        Formulieren

Nr. TITEL

R

DATUM

F-01 Auditschema

0

01-06-2010

F-02 Auditchecklist

0

01-06-2010

F-03 Auditplan

0

01-06-2010

F-04 HKZ Matrix (GZ 2008)

0

01-06-2010

F-05 HKZ Matrix (GGZ 2009)

0

01-06-2010

F-06 KAR (Kwaliteits Afwijkings Rapport)

0

01-06-2010

F-07 KAR-registratie

0

01-06-2010

F-08 Distributielijst beheerd

0

01-06-2010

F-09 Distributielijst onbeheerd

0

01-06-2010

F-10 Lijst externe documenten

0

01-06-2010

F-11 Parafeerlijst

0

01-06-2010

F-13 FOBO

0

01-06-2010

F-15 Functioneringsgesprek

1

07-02-2024

F-16 Checklist bezittingen kinderen

2

10-01-2023

F-17 Checklist inkoop- en uitbestedingeisen

0

01-06-2010

F-18 Leveranciersbeoordeling (Overzicht)

0

01-06-2010

F-19 Leveranciersbeoordeling

0

01-06-2010

F-21 Dossierlijst personeel

2

25-03-2024

F-22 Checklijst inwerken nieuwe medewerkers

3

19-10-2020

F-23 Overzicht medicijnen verstrekking

1

01-09-2011

F-24 Ervaringen ketenpartners

0

01-06-2010

F-25 Cliënttevredenheid

0

01-06-2010

F-26 Veiligheids- en Onderhoudsinspecties

1

01-06-2016

F-27 Medicatieverstrekkingsformulier

0

01-09-2011

F-28 Risico’s KVS

0

23-08-2022

F-29 Checklijst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

0

02-05-2023

F-30 Geheimhoudingsverklaring meeloopdagen

0

09-05-2023

F-31 Formulier meldcode

0

18-01-2024

F-32 Eindbeoordeling

0

15-02-2024

F-33 Uitdiensttredingsevaluatie

0

07-02-2024

F-34 Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

0

19-03-2024

F-36 Referentie uitvragen

0

19-03-2024

F-37 Eindevaluatie zorg

0

16-04-2024

 

Deel 5        Formats

Nr. TITEL

R

DATUM

FM-01 Beleidsplan / Directiebeoordeling

0

01-06-2010

FM-02 Zorgverleningsovereenkomst

0

01-06-2010

FM-03 Arbeidsovereenkomst

0

01-06-2010

FM-04 Prisma-analyse

0

04-07-2017

FM-05 Signaleringsplan

0

14-05-2019

 

Deel 6        Procesrisicoanalyses

Nr. TITEL

R

DATUM

RA-01 FOBO

2

16-08-2022

RA-02 FOBO Retrospectieve analyse

2

16-08-2022

RA-03 Personeel

4

16-08-2022

RA-04 Ontwikkeling

2

16-06-2022

RA-05 Werkomgeving en materiaal

2

16-08-2022

RA-06 Inkoop

0

04-07-2017

RA-07 Strategie en beleid

3

16-08-2022

RA-08 Veiligheid bieden: Oplopen van letsel

3

29-04-2020

RA-09 Suïcidepreventie

1

19-06-2018

RA-10 Medicatieveiligheid

1

19-06-2018

RA-11 Registratie en declaratie

3

29-04-2020

RA-12 Somatische comorbiditeit

1

19-06-2018

RA-13 Veiligheid bieden: toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen

2

16-08-2022

RA-14 Personeel: personeelsverloop

0

24-04-2020

 

Deel 7        Werkinstructie

Nr. TITEL

R

DATUM

WI-08 Rapportage communicatie ouders over thuissituatie

0

19-03-2024