043-4583110 (Limburg) | 035-3038154 ('t Gooi en Vechtstreek) info@hetrobertshuis.nl
Kwaliteit

Kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek

Hieronder vindt u alle delen die gezamelijk ons kwaliteitshandboek vormen, te weten:

  1. Beleid en beheer;
  2. Procedurehandboek;
  3. Protocollen;
  4. Formulieren;
  5. Formats;
  6. Procesrisicoanalyses;
  7. Werkinstructie.

Deel 1        Beleid en beheer

Nr.TITEL

R

DATUM

BB-01Inhoudsopgave

1

01-06-2016

BB-02Introductie

3

04-07-2017

BB-03Gebruiksaanwijzing en beheersysteem

3

04-07-2017

BB-04Strategie en beleid

3

04-07-2017

BB-05Organisatiebeschrijving

3

22-08-2018

BB-06Overlegstructuur

4

25-03-2024

BB-07Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

0

01-06-2010 

BB-08Beheersing van registraties

0

01-10-2010 

BB-08-01Beheersing van registraties (Bijlage)

2

01-06-2016

 

Deel 2        Procedurehandboek

Nr.TITEL

R

DATUM

PH-01Intake en aanmelding

4

27-03-2024

PH-02Zorgcyclus

7

01-06-2022

[Vervallen]
PH-04FOBO

2

01-06-2014

PH-05Personeel

2

09-05-2023

PH-06Ontwikkeling

2

01-06-2016

PH-07Werkomgeving en materiaal

2

01-06-2014

PH-08Inkoop en uitbesteding

1

10-03-2023

PH-09Procesbeheersing

2

04-07-2017

PH-10Kwaliteitsafwijking /-verbetering (KAR)

1

12-06-2019

PH-11Registratie en declaratie

1

18-11-2018

 

Deel 3        Protocollen

Nr.TITEL

R

DATUM

PR-01BowTie

0

01-06-2014

PR-02Privacy en informatiebeveiliging

2

01-06-2016

PR-03Signaleringsplan

0

11-06-2024

PR-04Klachtenregeling en CVP

1

01-06-2016

PR-05Cliëntparticipatie

1

01-06-2016

PR-06Respectvolle bejegening

1

10-03-2023

PR-07Medicatieverstrekking

2

04-07-2017

PR-08Ethische dilemma’s

1

01-06-2016

PR-09Overlijden van een cliënt

0

01-06-2010

PR-10Vervoer

1

01-09-2011

PR-11Samenwerking met ketenpartners

2

01-06-2016

PR-12Voorbehouden handelingen

0

01-06-2010

PR-13Cliënt-RIE

1

01-06-2016

PR-14Cliëntervaringsonderzoek

1

01-06-2016

PR-15Persbeleid

0

01-06-2010

PR-16Vertrouwenspersoon

2

11-06-2024

PR-17Stesolid

0

28-08-2013

PR-18Activiteit buitenshuis

0

28-08-2013

PR-19Ramen sluiten

0

28-08-2013

PR-20Suïcidepreventie

1

01-06-2016

PR-21Prisma-analyse

0

04-07-2017

PR-22Meldingen incidenten en calamiteiten

1

11-06-2024

PR-23Deescalerend schema

0

22-08-2018

PR-24Trampoline

0

02-05-2023

PR-25Vervoer kinderen

0

02-05-2023

PR-26Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

0

02-05-2023

PR-27Ziek en herstelmeldingen

0

02-05-2023

PR-28Huisregels

0

06-03-2024

 

Deel 4        Formulieren

Nr.TITEL

R

DATUM

F-01Auditschema

0

01-06-2010

F-02Auditchecklist

0

01-06-2010

F-03Auditplan

0

01-06-2010

F-04HKZ Matrix (GZ 2008)

0

01-06-2010

F-05HKZ Matrix (GGZ 2009)

0

01-06-2010

F-06KAR (Kwaliteits Afwijkings Rapport)

0

01-06-2010

F-07KAR-registratie

0

01-06-2010

F-08Distributielijst beheerd

0

01-06-2010

F-09Distributielijst onbeheerd

0

01-06-2010

F-10Lijst externe documenten

0

01-06-2010

F-11Parafeerlijst

0

01-06-2010

F-13FOBO

1

07-02-2024

F-15Functioneringsgesprek

1

07-02-2024

F-16Checklist bezittingen kinderen

2

10-01-2023

F-17Checklist inkoop- en uitbestedingeisen

0

01-06-2010

F-18Leveranciersbeoordeling (Overzicht)

0

01-06-2010

F-19Leveranciersbeoordeling

0

01-06-2010

F-21Dossierlijst personeel

2

25-03-2024

F-22Checklijst inwerken nieuwe medewerkers

3

19-10-2020

F-23Overzicht medicijnen verstrekking

1

01-09-2011

F-24Ervaringen ketenpartners

0

01-06-2010

F-25Cliënttevredenheid

0

01-06-2010

F-26Veiligheids- en Onderhoudsinspecties

1

01-06-2016

F-27Medicatieverstrekkingsformulier

0

01-09-2011

F-28Risico’s KVS

0

23-08-2022

F-29Checklijst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

0

02-05-2023

F-30Geheimhoudingsverklaring meeloopdagen

0

09-05-2023

F-31Formulier meldcode

0

18-01-2024

F-32Eindbeoordeling

0

15-02-2024

F-33Uitdiensttredingsevaluatie

0

07-02-2024

F-34Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

0

19-03-2024

F-36Referentie uitvragen

0

19-03-2024

F-37Eindevaluatie zorg

0

16-04-2024

F-38Evaluatiegesprekken

0

16-05-2024

F-39Zorgplangesprekken

0

11-06-2024

 

Deel 5        Formats

Nr.TITEL

R

DATUM

FM-01Beleidsplan / Directiebeoordeling

0

01-06-2010

FM-02Zorgverleningsovereenkomst

0

01-06-2010

FM-04Prisma-analyse

0

04-07-2017

FM-05 Signaleringsplan

0

14-05-2019

 

Deel 6        Procesrisicoanalyses

Nr.TITEL

R

DATUM

RA-01FOBO

2

16-08-2022

RA-02FOBO Retrospectieve analyse

3

16-05-2024

RA-03Personeel

6

11-06-2024

RA-04Ontwikkeling

2

16-06-2022

RA-05Werkomgeving en materiaal

2

16-08-2022

RA-06Inkoop

0

04-07-2017

RA-07Strategie en beleid

3

16-08-2022

RA-08Veiligheid bieden: Oplopen van letsel

3

29-04-2020

RA-09Suïcidepreventie

1

19-06-2018

RA-10Medicatieveiligheid

1

19-06-2018

RA-11Registratie en declaratie

3

29-04-2020

RA-12Somatische comorbiditeit

1

19-06-2018

RA-13Vrijheidsbeperkende maatregelen

0

11-06-2024

RA-14Personeel: personeelsverloop

0

24-04-2020

 

Deel 7        Werkinstructie

Nr.TITEL

R

DATUM

WI-01Intakegesprek

0

29-02-2024

WI-03KVS domein thuissituatie

0

07-02-2024

WI-04KVS domein thuissituatie externe zindelijkheidstraining

0

29-02-2024

WI-05Intakegesprek zindelijkheid

0

06-03-2024

WI-06PRT filmpjes maken en uploaden

0

16-05-2024

WI-08Rapportage communicatie ouders over thuissituatie

0

19-03-2024

WI-09FOBO functionaris

0

11-06-2024